Biuletyn Informacji Publicznej - SPS nr 3 Łodygowice

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2021

Sprawozdania finansowe za rok 2021 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
w Łodygowicach 
http://www.bip.gzeasip.lodygowice.pl/