Biuletyn Informacji Publicznej - SPS nr 3 Łodygowice

SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2020

Sprawozdania finansowe za rok 2020 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach http://www.bip.gzeasip.lodsygowice.pl/.