Biuletyn Informacji Publicznej - SPS nr 3 Łodygowice

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019

Sprawozdania finansowe za rok 2019 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach http://www.bip.gzeasip.lodygowice.pl/