Biuletyn Informacji Publicznej - SPS nr 3 Łodygowice

SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018

Sprawozdania finansowe za rok 2018 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
w Łodygowicach
http://www.bip.gzeasip.lodygowice.pl/