Biuletyn Informacji Publicznej - SPS nr 3 Łodygowice

SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2023

Sprawozdania finansowe za rok 2023 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoliw Łodygowicach http://www.bip.gzeasip.lodygowice.pl/